Duplikat książeczki operatora maszyn roboczych

Wszystkie zadania związane z wydawaniem duplikatów Książki Operatora Maszyn Roboczych prowadzi Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Informacje dotyczące uzyskania Duplikatu Książki Operatora Maszyn Roboczych można uzyskać:

W celu uzyskania duplikatu Książki Operatora Maszyn Roboczych, należy:

  • Pobrać oraz wypełnić wniosek
  • Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać do Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa
  • Po potwierdzeniu uprawnień przez CKSOM należy wnieść opłatę na rzecz Instytutu za wydanie duplikatu w wysokości 100 zł plus VAT na numer konta Nr 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695 banku Alior Bank Spółka Akcyjna oddział w Warszawie, ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa
  • Potwierdzenie wniesionej opłaty należy dołączyć do wniosku

Uwaga: Duplikat Książki Operatora Maszyn Roboczych wydawany jest tylko na pisemny wniosek Operatora.