Nowe przepisy szkolenia

W dzienniku Ustaw z dnia 20 stycznia 2017r., pod poz. 134,  opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Wprowadzone zmiany dotyczą załącznika nr 1 do rozporządzenia, tj. wykazu maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01.04.2017r.

W razie pytań prosimy dzwonić pod numery:
(54) 236 03 12 wew. 11
(54) 236 03 12 wew. 10