Aktualizacja uprawnień operatoraWszystkie zadania związane z wydawaniem aktualizacji Książki Operatora Maszyn Roboczych prowadzi Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

W celu aktualizacji wpisów uprawnień, wynikających z § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11.01.2017r. (Dz. U. z dnia 20.01.2017r., poz.134.):

    Należy wypełnić, wydrukować i podpisać wniosek
    Wykonać opłatę na rzecz Instytutu za wykonanie aktualizacji w wysokości
    100 zł. + VAT = 123 zł.
    Nr konta: ALIOR BANK PL 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695
    Potwierdzenie zapłaty za wydanie aktualizacji uprawnień należy załączyć do Wniosku oraz Książki Operatora Maszyn Roboczych i przesłać na adres Centrum.

Adres Centrum:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
ul. Racjonalizacji 6/8
02 – 673 Warszawa

tel. 22 853-81-14
fax. 22 843-59-41
tel. 22 853-81-15
tel. 22 843-02-01 (wew. 260, 270, 410, 415, 416, 436)
e-mail: cksom@imbigs.pl