Dublikat książeczki operatoraWszystkie zadania związane z wydawaniem duplikatów Książki Operatora Maszyn Roboczych prowadzi Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Informacje dotyczące uzyskania Duplikatu Książki Operatora Maszyn Roboczych można uzyskać:

    dzwoniąc na numer tel.:
    (22)853 81 14,
    (22)843 02 01 wew. 410 lub 270.
    odwiedzić stronę:
        Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

W celu uzyskania duplikatu Książki Operatora Maszyn Roboczych, należy:

    Pobrać oraz wypełnić wniosek

    Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać do Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa

    Po potwierdzeniu uprawnień przez CKSOM należy wnieść opłatę na rzecz Instytutu za wydanie duplikatu w wysokości 100 zł plus VAT na numer konta Nr 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695 banku Alior Bank Spółka Akcyjna oddział w Warszawie, ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa

    Potwierdzenie wniesionej opłaty należy dołączyć do wniosku

Uwaga: Duplikat Książki Operatora Maszyn Roboczych wydawany jest tylko na pisemny wniosek Operatora.