NASZA FIRMAOśrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku jest państwową jednostką budżetową funkcjonującą w strukturze Ochotniczych Hufców Pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.z 2008r.Nr 69, poz415 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22.07.2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 155, poz.920) w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy.

Od 1973 roku szkolimy operatorów maszyn do urządzeń ziemnych i drogowych (IMBiGS), monatażystów rusztowań, operatorów urządzeń transportu bliskiego (UDT), spawaczy metodą TIG i MAG.

Z czasem rozszerzyliśmy ofertę na szkolenia o kolejne specjalności: barber, kosmetyczka, stylizacja paznokci, wizaż, magazynier, obsługa kas fiskalnych, fryzjer, barman, kelner, carving i wiele innych.

Szkolenia organizujemy, w zależności od potrzeb klientów w trybie: stacjonarnym, weekendowym, albo popołudniowym. 

Kursy prowadzimy w formie tradycyjnej, online lub hybrydowej.

Dnia 29.05.2015 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przyznał Akredytację Ośrodkowi Szkolenia Zawodowego we Włocławku.

W przypadku szkoleń operatorów maszyn budowlanych i drogowych (IMBiGS), czy urządzeń transportu bliskiego (UDT), kursy kończone są egzaminem państwowym, przeprowadzanym w naszym Ośrodku. Kursanci uzyskują uprawnienia do obsługi sprzętów i monterów rusztowań.

Posiadamy własny plac manewrowy z bogatym parkiem maszynowym, gdzie kursanci pod nadzorem instruktorów doskonalą umiejętności sterowania maszynami, wykorzystując maksymalnie czas do praktycznej nauki, bez ograniczeń czasowych.

Podczas zajęc kursanci ćwiczą obsługę codzienną maszyn i urządzeń oraz nabierają umiejętności w przeprowadzaniu podstawowych umiejętności kontrolno-regulacyjnych obsługiwanych maszyn.

ZAPRASZAMY