INFOLINIA ECAMOchotnicze Hufce Pracy informują , że pilotażowo uruchomiona została Infolinia Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży, dostępna pod numerem 19 524.

Wybierając ten numer można uzyskać informację o działalności OHP skierowanej do osób młodych, z zakresu m.in.:

  • poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej dla młodzieży;
  • pośrednictwa pracy dla młodzieży;
  • projektów realizowanych przez OHP ze środków UE;
  • szkoleń organizowanych przez jednostki organizacyjne OHP na terenie całego kraju;
  • refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników;
  • usług oferowanych przez jednostki opiekuńczo-wychowawcze;
  • rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP;
  • współpracy z partnerami lokalnymi.

Infolinia jest jednym z elementów składowych tworzonego przez OHP Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. Do końca roku planuje się uruchomienie, dla osób zainteresowanych usługami świadczonymi przez OHP, serwisu internetowego, który obok bieżących informacji dotyczących realizowanych usług zawierał będzie artykuły tematyczne związane z problematyką edukacji i wychowania oraz rynku pracy dla młodzieży.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS wraz z jednostkami stacjonarnymi (MCK, PPP OSZ), utworzonymi na terenie całego kraju w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” stanowi komplementarną sieć wsparcia dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy.