RusztowaniaSzkolenia w zakresie montażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do uzyskania kwalifikacji w zawodzie montera rusztowań przed państwową komisją egzaminacyjną z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, a także praktycznego wykonywania zawodu.

Organizacja kursu:

 • Zajęcia odbywają się w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Wszystkie zajęcia odbywają się w naszej siedzibie.
 • Możliwość negocjacji cen – szczególnie dla grup zorganizowanych.

Wymagania stawiane kandydatom na montera rusztowań:

 • ukończone 18 lat,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu montera rusztowań na wysokości powyżej 3 metrów,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Program kursu rusztowań obejmuje:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Użytkowanie eksploatacyjne.
 • Budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
 • Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
 • Zajęcia praktyczne.

W cenie kursu montera rusztowań zapewniamy:

 • szkolenie,
 • materiały dydaktyczne,
 • egzamin,
 • koszty dokumentów (książeczka IMBiGS, świadectwo wg EN-287, EN ISO 9606).

Po ukończeniu kursu, absolwent przystępuje do egzaminu. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza część to egzamin praktyczny, druga zaś egzamin teoretyczny. Aby przystąpić do egzaminu teoretycznego należy uprzednio ukończyć egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym. W przypadku niezaliczenia pierwszej części egzaminu tj. egzaminu praktycznego nie podchodzi się do drugiej jego części tj. egzaminu teoretycznego. W przypadku zaliczenia tylko pierwszej części egzaminu, absolwent podczas egzaminu poprawkowego podchodzi tylko do drugiej części egzaminu.

 1. W celu przystąpienia do egzaminu należy odbyć szkolenie, złożyć wniosek o jego przeprowadzenie wraz z orzeczeniem lekarskim stwierdzającym o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu montera rusztowań na wysokości powyżej 3 metrów,
 2. Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu montera rusztowań.

Informacje o płatnościach:

 • Konto bankowe: NBP 67 1010 1078 0082 7922 3100 0000,
 • Druk wpłaty na szkolenie,
 • Płatność po rozpoczęciu kursu,
 • Zniżki dla stałych klientów – przedpłata przed kursem.