Świadectwo w języku angielskimW celu uzyskania Świadectwa w języku angielskim, należy:

    Wypełnić Wniosek o wydanie Świadectwa w języku angielskim - ze wskazaniem na jakie uprawnienie ma zostać wydane Świadectwo.
    Wnieść opłatę za wydanie Świadectwa w języku angielskim.
    Opłata na rzecz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie za wydanie Świadectwa w języku angielskim wynosi 104,55 PLN i jest dokonywana przez zainteresowanego po potwierdzeniu uprawnień w Centrum Koordynacji Szkoleń Operatorów Maszyn na wskazany nr konta: ALIOR BANK PL 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695.
    Potwierdzenie zapłaty należy załączyć do Wniosku o wydanie Świadectwa w języku angielskim i przesłać do Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Dodatkowe informacje dotyczące uzyskania Świadectwa w języku angielskim można uzyskać dzwoniąc na numer tel.:
22 853-81-14,
22 843-02-01 w. 410 lub 270.

strona WWW: Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn - informacje na samym dole strony

Świadectwo w języku angielskim wydawane jest tylko na pisemny wniosek Operatora.